Naar een bezield leven

Het laatste deel van drie delen.

In de vorige twee delen stonden de ik-impulsen en de groei-impulsen centraal.

In deze blog gaat het over de ziel-impulsen.