Algemene voorwaarden

Volg deze link om de algemene voorwaarden te lezen.

Privacyverklaring

Volg deze link om de privacyverklaring te lezen.

Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt, kun je je wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het traject met de klachtenfunctionaris.

Het klachtenreglement van het Stichting Zorggeschil, wat de basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk is, vind je hier.

Aangesloten bij

NIBIG Floor Slagter